pakan1

امروز : سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۵
پروازساری- تهران روزآمد شود
استاندارمازندران:

ساری-ایرنا-استاندارمازندران گفت که زیرساخت لازم برای انجام پرواز روزانه ساری- تهران در فرودگاه دشت ناز این استان فراهم است.